Kierowcy i rowerzyści na drodze – wspólne bezpieczeństwo

Sezon rowerowy w pełni, doskonale widać to na naszych drogach. Kierowcy i rowerzyści powinni ze sobą odpowiednio współgrać i nawzajem się szanować. Kodeks drogowy reguluje prawa osób poruszających się jednośladami oraz pojazdami zmechanizowanymi. Poniżej przypominamy jednym i drugim najważniejsze zasady i obowiązki, jakie mają względem siebie.

Wzajemne pretensje kierowców i rowerzystów są znane od wielu lat. Często kierowcy nie zauważają rowerzystów i zajeżdżają im drogę, natomiast rowerzyści wymuszają pierwszeństwo i zdarza się, że są nieprzewidywalni. Zachowanie odpowiedniej prędkości, stosowanie się do przepisów drogowych oraz wysoka kultura jazdy, jednych i drugich uczestników ruchu,  spowodowałyby mniej wypadków i kolizji.

Prędkość

Najczęstszym przewinieniem polskich kierowców jest jazda ze zbyt dużą prędkością. Stwarza to duże niebezpieczeństwo dla rowerzystów. Jazda jednośladem po ulicach stałaby się bezpieczniejsza, gdyby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego stosowali się do ograniczeń prędkości. Należy szczególnie uważać przy wyprzedzaniu i nie zajeżdżać rowerzystom drogi oraz nie „dociskać” ich do prawego krawężnika. 

Pierwszeństwo przejazdu

Często na drogach można zauważyć, że kierowcy i rowerzyści nie wiedzą, komu przysługuje pierwszeństwo przejazdu. Przepisy ruchu drogowego mówią, że „kierujący pojazdem ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście zawsze, gdy kierujący skręca w drogę poprzeczną, a rowerzysta jedzie na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić kierujący”. Musimy pamiętać, aby ustąpić pierwszeństwa rowerzyście, jeżeli jedzie on obok nas drogą lub wyznaczonym pasem ruchu dla rowerów i umożliwić mu kontynuowanie jazdy na wprost i dopiero później wykonywać manewr skrętu. Jednak bicykl nie zawsze ma pierwszeństwo. Jeżeli zjeżdża on z chodnika lub ścieżki dla rowerów na pobocze lub drogę, którą się poruszamy – to pojazd zmechanizowany ma pierwszeństwo przejazdu. Oczywiście nie tylko kierowcy są winni nieszczęśliwym wypadkom. Rowerzyści również muszą zachować większą uwagę, stosować się do zasad pierwszeństwa przejazdu i po prostu zrozumieć, że są jednymi z uczestników ruchu drogowego.

Przejście dla pieszych i chodniki

Niestety dość częstym widokiem jest cyklista przejeżdżający jednośladem po przejściu dla pieszych. To bezwzględne naruszenie przepisów. Może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, gdyż kierowca samochodu skręcając w prawo, nie spodziewa się jadącego roweru. Na pasach rowerzysta powinien zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez jezdnię. Również po chodniku bicyklem można się poruszać tylko w określonych okolicznościach, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo znajdujących się tam pieszych. Prawo dopuszcza korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem w niektórych wypadkach. A mianowicie, gdy opiekuje się on jadącym na rowerze dzieckiem w wieku do 10 lat lub, gdy warunki atmosferyczne zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Obowiązkowe oświetlenie roweru

Koniecznym warunkiem podczas jazdy na drodze jest stosowanie odpowiedniego oświetlenia. Każdy rower powinien być wyposażony w co najmniej jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu. Z tyłu natomiast, jednoślady muszą posiadać światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz światło pozycyjne barwy czerwonej. W przypadku roweru dopuszcza się migające światła pozycyjne. Przepisy regulują także kwestię odpowiedniego zamocowania takiego oświetlenia – nie musi ono być przytwierdzone na stałe do roweru. Cyklista obowiązkowo powinien mieć włączone oświetlenie jedynie w nocy, lub podczas złych warunków atmosferycznych. Dzięki odblaskom oraz migoczącym lampkom istnieje spora szansa, że kierowca auta odpowiednio wcześnie zauważy jadącego rowerzystę i zachowa ostrożność na drodze. 

Sygnalizowanie manewrów

Bardzo często rowerzyści zapominają o tym, że przed wykonaniem skrętu lub zmiany pasa ruchu należy zasygnalizować manewr ręką.  Taka informacja spowoduje, że inni rowerzyści oraz kierowcy, a także piesi będą mogli dostosować się do poruszającego po jezdni bicykla.

Dzięki nowelizacji ustawy dotyczącej ruchu drogowego, uczestnikiem ruchu drogowego jest kierowca pojazdu, a także rowerzysta. Każdy z nich posiada swoje prawa, których przestrzeganie w znaczny sposób ułatwiłoby jazdę na naszych drogach. Na drogach jest miejsce dla rowerów i dla samochodów. Zarówno kierowcy, jak i rowerzyści powinni pamiętać o zwykłej życzliwości oraz szacunku do siebie nawzajem.